Locuri de munca asistenta medicala fara experienta

Pentru a venii in sprijinul asistentilor cu experienta putina in domeniul medical cat si a absolventilor recenti,in timpul in care se desfasoara cursurile de limba germana se vor organiza si diferite cursuri de specializare (igiena, ingrijire a bolnavilor, infectii urinare, gripa, bacterii gram negative).

Deasemenea la angajator o anumita perioada asistentii vor fi monitorizati si indrumati pentru a putea deprinde tehnicile cerute in unitatile medicale din Germania.

Hai la Medias, unde iti oferim pe langa cele de mai sus si:
– 3 luni si 2 saptamani cazare gratuita si utilitati platite de noi
– curs de limba germana in toata aceasta perioada
– toate rechizitele necesare pentru invatare
– plus, bursa lunara consistenta
– pregatirea pentru examen, examen si recunoasterea certificatului de limba de catre statul german
– daca iti iei examenul, ai si un job asigurat in Germania

Intra pe acest link pentru mai multe informatii, si modalitatea prin care putem intra in contact: http://personal-medical.de

Acte necesare angajare Germania ca asistent medical

Difera de la angajator la angajator.

La momentul respectiv vor primi asistenta specializata din partea noastra astfel incat procesul de angajare sa se desfasoare cat mai simplu si rapid.

De regula toate formalitatile se incheie in cateva ore.

Recunoasterea studiilor in Germania ca asistent medical: acte necesare

Pentru procedura de recunoastere in scop profesional vor fi necesare urmatoarele acte:
 
1. Curriculum Vitae – contine email si numar de telefon
2. Diploma de asistent medical
3. Certificat de conformitate
4. Plan de invatamint
5. Foaie matricola
6. Adeverinta de stagiu (face dovada practicii in timpul scolii)
7. Certificat membru ordinul asistentilor
8. Adeverinta de malpraxis
9. Certificat B2-limba germana
10. Dovezi privind experienta profesionala(eventual recomandare)
11. CI-copie legalizata
12. Certificat nasterere
13. Certificat casatorie(unde este cazul)
14. Cazier judiciar

Ce salariu are o asistenta medicala in Germania

cat castiga o asistenta medicala in germaniaAsistentii medicali vor primii in primele doua luni de activitate un salar lunar de minim 1600 euro brut.

 

In aceste doua luni compania noastra se va ocupa de recunoasterea calificarii profesionale in Germania.

 

Dupa ce se obtine recunoasterea profesionala, asistentii vor primii un salar lunar de minim 2400 euro brut.

 

Orele suplimentare si toate sporurile legale (cum ar fi cel de noapte) se vor adauga acestor sume.

Ce face o asistenta medicala in Germania

O asistenta medicala in cadrul unei unitati medicale de specialitate din Germania:
– monitorizeaza starea pacientilor din cadrul sectiei in care activeaza
– aplica tratamentul medicamentos si tratamentul injectabil acestora
– le asigura igiena personala
– intocmeste rapoartele medicale pe ziua care s-a incheiat
– comunica cu medicii situatia fiecarui pacient.
Participa la traininguri interne si externe cu diferite tematici.

Este o oportunitate deosebita de crestere profesionala, munca intr-un colectiv profesionist, concentrat pe ingrijirea la cel mai inalt nivel calitativ a pacientilor.

Daca doresti sa lucrezi in Germania, noi iti oferim:
– 3 luni si 2 saptamani cazare gratuita si utilitati platite de noi
– curs de limba germana in toata aceasta perioada
– toate rechizitele necesare pentru invatare
– plus, bursa lunara consistenta
– pregatirea pentru examen, examen si recunoasterea certificatului de limba de catre statul german
– daca iti iei examenul, ai si un job asigurat in Germania

Afla mai multe legat de parcursul tau, aici: http://personal-medical.de

Ce trebuie sa stie o asistenta medicala care vrea sa lucreze in Germania

Dupa sosirea in Germania, fiecare asistenta medicala va trebui sa urmeze o serie de etape si formalitati in care vor avea suportul companiei noastre.
Cum poti si tu sa ajungi sa lucrezi in Germania ca asistent medical chiar daca nu stii limba germana:
Hai la Medias, unde iti oferim:

– 3 luni si 2 saptamani cazare gratuita si utilitati platite de noi
– curs de limba germana in toata aceasta perioada
– toate rechizitele necesare pentru invatare
– plus, bursa lunara consistenta
– pregatirea pentru examen, examen si recunoasterea certificatului de limba de catre statul german
– daca iti iei examenul, ai si un job asigurat in Germania

Dupa ce iti iei examenul si urmeaza sa ajungi in Germania, vei avea suportul companiei cu toate cele necesare:
1. Gasirea unei locuinte
2. Inregistrarea la evidenta populatiei
3. Incheierea asigurarii medicale
4. Deschiderea unui cont bancar
5. Incheierea unei asigurari de raspundere civila
Vrei sa lucrezi si tu in Germania? Noi te ajutam pas cu pas. Afla mai multe de aici sau da-ne un telefon 0742 127745. 

Certificatul de conformitate asistent medical

Certificatul de conformitate este necesar in procesul de recunoastere in scop profesional al titlurilor romanesti de calificare ca si asistent medical generalist in celelalte state membre UE.

 

In conformitate cu legea 278/2015, Ordinul Asistentilor Medicali din Romania in calitate de autoritate competenta intocmeste si elibereaza aceste certificate de conformitate.

 

Gasesti mai jos textul legii:

LEGE Nr. 278/2015 din 12 noiembrie 2015
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 25 noiembrie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

“ART. 1^1

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 şi 3, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, pot exercita temporar activităţile profesionale în România, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în cazurile în care activităţile profesionale se exercită în scop didactic şi ocazional, în cadrul acţiunilor umanitare, al situaţiilor de urgenţă, al schimburilor de experienţă, al convenţiilor bilaterale încheiate de România cu statele terţe de provenienţă a prestatorilor. Durata de exercitare a activităţilor profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an.

(3) Metodologia de avizare se aprobă prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 4

Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătăţii şi de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.”
4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 6

Activităţile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist ca urmare a însuşirii competenţelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sau universitar sunt:

a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă şi de recuperare în baza competenţei însuşite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza şi de a efectua aceste servicii;

b) protejarea şi ameliorarea sănătăţii prin administrarea tratamentului conform prescripţiilor medicului;

c) elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în baza competenţei de a oferi persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii care să le permită un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească;

d) acordarea primului ajutor în baza competenţei de a iniţia în mod independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi aplicarea în situaţii de criză sau de catastrofă a acestor măsuri;

e) facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc, precum şi organizarea şi furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza competenţelor de a colabora eficient cu alţi factori din sectorul sanitar şi de a oferi în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită îngrijire şi persoanelor apropiate;

f) desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către asistenţii medicali generalişti licenţiaţi;

g) participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca formatori, la pregătirea teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de educaţie continuă în baza competenţei de a asigura o comunicare profesională exhaustivă şi de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătăţii;

h) raportarea activităţilor specifice desfăşurate şi analiza independentă a calităţii îngrijirilor de sănătate acordate pentru îmbunătăţirea practicii profesionale de asistentul medical generalist;

i) desfăşurarea de activităţi de formare şi pregătire teoretică şi practică în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitorilor asistenţi medicali generalişti, precum şi de activităţi de pregătire a personalului sanitar auxiliar.”
5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 18

(1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.”

6. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 24

(1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) vor depune un dosar care cuprinde:
a) dovada cetăţeniei titularului;
b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare care asigură

accesul, după caz, la profesia de asistent medical generalist, la profesia de moaşă şi, respectiv, la profesia de asistent medical, precum şi dovada experienţei profesionale a titularului, dacă este cazul;

c) certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă în cazul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi după caz, asistenţilor medicali care întrunesc cerinţele de formare prevăzute de normele comunitare, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale;

d) dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă, privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale;

e) documentul care atestă sănătatea fizică sau psihică, emis de statul membru de origine sau de provenienţă;

f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din unul din statele membre prevăzute la alin. (1) prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii.

(3) În situaţia titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi, respectiv, de asistent medical a căror recunoaştere intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere a calificărilor, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România poate cere solicitantului informaţii cu privire la formarea însuşită de acesta, necesare stabilirii diferenţelor faţă de formarea naţională în aceeaşi profesie, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informaţii, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se adresează punctului de contact, autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al statului membru de origine al solicitantului.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) – f) sunt însoţite de traduceri legalizate în limba română.
(5) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) – f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
(6) Autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă trimit documentele

solicitate la alin. (2) lit. d) în termen de 60 de zile.

(7) În cazul în care statul membru de origine sau de provenienţă nu emite cetăţenilor săi documentul prevăzut la alin. (2) lit. d), Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România acceptă certificatul eliberat pe baza declaraţiei sub jurământ ori a declaraţiei solemne a solicitantului, eliberat de către autoritatea judiciară sau administrativă competentă ori, după caz, de notarul sau organizaţia profesională abilitată în acest sens de acel stat.

(8) În situaţia în care pentru accesul şi exerciţiul activităţii prevăzute la alin. (1), statul membru de origine sau de provenienţă nu emite cetăţenilor săi documentul prevăzut la alin. (2) lit. e), Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România acceptă din partea acestuia un certificat eliberat de o autoritate competentă a statului respectiv. În acest caz, autorităţile competente ale statului membru de origine trebuie să transmită Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România documentul solicitat în termen de 60 de zile.”
7. După articolul 24 se introduc trei noi articole, articolele 24^1 – 24^3, cu următorul cuprins:

“ART. 24^1

În cazul în care România este statul membru de origine sau provenienţă al asistenţilor medicali generalişti, al moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită recunoaşterea calificării profesionale într-un alt stat membru al Uniunii Europene, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă română respectă termenele prevăzute la art. 24 alin. (6) şi (8), în vederea soluţionării acestor cereri.

ART. 24^2

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România confirmă primirea dosarului solicitantului în termen de o lună de la data primirii şi informează solicitantul, după caz, despre eventualele documente necesare pentru completarea dosarului.

(2) Procedura de examinare a cererii de obţinere a autorizaţiei de a exercita profesia în România înaintată de către asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali prevăzuţi la art. 24 alin. (1) trebuie să conducă la o decizie justificată, în mod corespunzător, a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în oricare dintre cazuri, şi finalizată în termen de 90 de zile de la data prezentării dosarului complet al titularului.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu 30 de zile în cazul asistenţilor medicali, precum şi în cazurile în care recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere a calificărilor profesionale prevăzut de lege.

(4) Certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se eliberează în urma aplicării procedurii de recunoaştere a calificării profesionale.

ART. 24^3

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România poate solicita autorităţilor competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii certificatelor şi a titlurilor de calificare eliberate în acel stat membru, precum şi, după caz, confirmarea faptului că asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical titular îndeplineşte condiţiile minime de formare prevăzute de normele comunitare pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent.

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat membru a eliberat un titlu de calificare de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, care include o formare urmată în totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, România în calitate de stat membru gazdă are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare, dacă:

a) formarea asigurată de instituţia în cauză a fost certificată în mod oficial de instituţia de învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare;

b) titlul de calificare eliberat este acelaşi cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare ar fi fost acelaşi în statul membru de origine în care acesta a fost eliberat;

c) titlul de calificare eliberat conferă aceleaşi drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care acesta a fost eliberat.

(3) În cazul unor suspiciuni justificate, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă poate solicita autorităţilor competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că solicitantul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, nu este suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a

profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei condamnări pentru infracţiuni legate de exercitarea activităţilor sale profesionale.”
8. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 25

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România colaborează cu autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spaţiului Economic European şi, respectiv, ale Confederaţiei Elveţiene, cu organismele şi cu alte persoane juridice, asigurând confidenţialitatea informaţiilor transmise.

(2) Schimbul oricăror informaţii, precum şi al celor privind sancţiunile disciplinare ori penale aplicate în caz de fapte grave şi precise, susceptibile de a avea consecinţe asupra activităţilor de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Statul membru de origine examinează veridicitatea faptelor, iar autorităţile acestuia decid cu privire la natura şi amploarea investigaţiilor pe care trebuie să le realizeze şi comunică statului membru gazdă concluziile rezultate din informaţiile transmise.”
9. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:

“ART. 25^1

Schimbul de informaţii prevăzut la art. 24^3 şi art. 25 se face prin intermediul Sistemului de informare a Pieţei Interne a Uniunii Europene (IMI).”
10. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 27

Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.” 11. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate automat în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe durata prestării serviciilor respective, în baza documentelor prestatorului, prevăzute la art. 31 alin. (1), şi sunt scutite de plata cotizaţiei de membru.”
12. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 30

Solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România, se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”
13. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 31

(1) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională de servicii în România, acesta va înainta Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România următoarele documente:

a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;

b) copia documentului de cetăţenie;
c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România;
d) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a

suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;
e) diplomele, certificatele sau alte titluri de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical,

prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene, pentru prestarea activităţilor în cauză; f) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c) – e).”

14. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

“(2^1) Prezentarea declaraţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) este obligatorie şi asigură accesul asistentului medical generalist, moaşei sau asistentului medical în cauză la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.”

15. La articolul 31, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(4) În termen de până la 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a documentelor însoţitoare, prevăzute la alin. (1), Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România informează solicitantul prestator de servicii cu privire la decizia sa:

a) de a nu verifica calificările profesionale ale acestuia;

b) de a-i solicita acestuia să promoveze o probă de aptitudini, sau de a-i permite să presteze serviciile respective.

(5) În cazul întâmpinării unor situaţii care ar putea conduce la o întârziere în luarea unei decizii datorată verificării calificării solicitantului, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România notifică acestuia, în termenul prevăzut la alin. (4), motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora.”

16. La articolul 31, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) – (8), cu următorul cuprins:

“(6) În cazul unei diferenţe importante între calificările profesionale ale prestatorului de servicii şi formarea impusă în România pentru aceeaşi profesie, în măsura în care această diferenţă este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de experienţa profesională a prestatorului de servicii sau de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România oferă asistentului medical în cauză posibilitatea de a demonstra printr-o probă de aptitudini că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi competenţele respective.

(7) În urma susţinerii probei de aptitudini de către prestatorul de servicii, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

(8) În cazul în care Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu ia o decizie în termenele stabilite de prezentul articol, serviciul poate fi prestat.”
17. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 35^1 şi 35^2, cu următorul cuprins:

“ART. 35^1

În cazul asistenţilor medicali prevăzuţi la art. 26, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România poate acorda, de la caz la caz, acces parţial la o activitate profesională pe teritoriul României cu respectarea normelor în vigoare.

ART. 35^2

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România informează semestrial Ministerul Sănătăţii cu privire la numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care beneficiază de prevederile privind exercitarea profesiei în regim temporar, ocazional sau în regim de stabilire pe teritoriul României.”

18. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 36

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care exercită profesia ca urmare a recunoaşterii calificării profesionale trebuie să posede cunoştinţele lingvistice necesare desfăşurării activităţilor profesionale în România.

(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este desemnat ca autoritate competentă să verifice respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1).

(3) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la cunoaşterea limbii române ca limbă oficială sau a unei alte limbi materne în România cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

(4) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea, conform normelor comunitare, a cardului profesional european de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical sau, după caz, numai după recunoaşterea calificărilor profesionale ale acestora. Verificarea este proporţională cu activitatea care urmează a fi desfăşurată de către titular.

(5) Deciziile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu privire la verificarea cunoştinţelor lingvistice pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.”
19. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:

“ART. 36^1

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România şi care exercită profesia, au obligaţia să cunoască legislaţia din domeniul sănătăţii, domeniul securităţii sociale, precum şi prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical.

(2) În vederea accesului la informaţiile prevăzute la alin. (1), Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.”
20. După articolul 37 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a, cuprinzând articolele 37^1 – 37^4, cu următorul cuprins:

“SECŢIUNEA a 4-a

Mecanismul de alertă

ART. 37^1

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale.

ART. 37^2

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România transmite informaţiile menţionate la art. 37^1 prin alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi profesionale de către profesionistul în cauză, informaţiile limitându-se la:

a) identitatea asistentului medical generalist, moaşei sau asistentului medical în cauză;
b) calificarea cu care exercită profesia;
c) autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia profesiei;
d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei;
e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia.
(2) Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanţei, Ordinul Asistenţilor Medicali

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România informează autorităţile competente ale tuturor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical în temeiul prezentelor prevederi şi în cazul cărora instanţele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii menţionate la art. 37^1 se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 37^3

(1) Atunci când expiră o interdicţie sau o restricţie menţionată la art. 37^1, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România informează fără întârziere autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, menţionând data expirării şi orice altă schimbare ulterioară respectivei date.

(2) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali în cazul cărora se trimit alerte celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sunt informaţi în scris de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu privire la deciziile de alertă, în acelaşi timp cu alerta în sine.

ART. 37^4

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali prevăzuţi la art. 37^3 alin. (2) au posibilitatea de a contesta decizia la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii, sau pot solicita rectificarea unor astfel de decizii.

(2) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali prevăzuţi la art. 37^3 alin. (2) au posibilitatea de a obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar în astfel de cazuri decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionist.

(3) Informaţiile privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele vor fi şterse în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei sau restricţiei menţionate la art. 37^1.”
21. La articolul 39, alineatele (2) – (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) La nivelul Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România funcţionează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, Comisia naţională de educaţie profesională continuă, Comisia naţională de etică şi deontologie, Comisia naţională de control financiar, precum şi alte comisii, aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional.

(4) Structura organizatorică a filialelor judeţene, respectiv a filialei municipiului Bucureşti se adoptă prin hotărâre a Consiliului naţional.”
22. La articolul 40 alineatul (1), după litera a) se introduc patru noi litere, literele a^1) – a^4), cu următorul cuprins:

“a^1) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;

a^2) atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România şi emite documentele necesare recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;

a^3) elaborează şi, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

a^4) recunoaşte calificările profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;”.
23. La articolul 40 alineatul (1), literele b), d), l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) autorizează exercitarea temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;

………………………………………………………………..

d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi emite certificatul de status profesional curent. Metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status profesional curent se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

………………………………………………………………..

l) înregistrează membrii în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pe care îl actualizează permanent şi administrează pagina de internet pe care este publicat;

………………………………………………………………..

n) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;”.
24. La articolul 40 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera x^1), cu următorul cuprins:

“x^1) organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen;”.

25. La articolul 40, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

“(1^1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal se elaborează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(1^2) Certificatele de grad principal emise de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România conferă titularului aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi certificatele de grad principal emise de Ministerul Sănătăţii candidaţilor care au promovat examenul de grad principal organizat în sesiunile anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

26. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:

“ART. 42^1

Prin excepţie de la prevederile art. 42, surorile medicale şi oficianţii medicali au obligaţia să se înregistreze în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în vederea autorizării exercitării activităţilor specifice. La înregistrare, aceştia dobândesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Condiţiile de autorizare, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”

27. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”
28. La articolul 47, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1) – (3^5), cu următorul cuprins:

“(3^1) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot funcţiona în afara Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3^2) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii, nu pot emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional.

(3^3) Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România hotărăşte modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a bugetului propriu al aparatului central.

(3^4) Filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să prezinte semestrial Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, deciziile biroului Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

(3^5) Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România informează Consiliul naţional cu privire la modalitatea de realizare a obligaţiilor prevăzute la alin. (3^4).”
29. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Atribuţiile filialei judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”
30. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 49

(1) Adunarea generală judeţeană este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberă practică înscrişi în filiala judeţeană respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100.”
31. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 50

(1) Consiliile judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi, respectiv, asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după cum urmează:

a) până la 2.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 9 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;

b) între 2.001 – 4.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 11 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;

c) între 4.001 – 6.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 13 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;

d) între 6.001 – 10.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 15 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene;

e) peste 10.000 de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali înscrişi – 17 membri, aleşi din rândul reprezentanţilor adunării generale judeţene.”
32. La articolul 50, alineatul (2) se abrogă.
33. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Biroul Consiliului judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi secretar, aleşi de către consiliul judeţean din rândul membrilor săi, iar Biroul Consiliului Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi secretar, aleşi de către Consiliul Municipiului Bucureşti din rândul membrilor săi.”

34. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 51

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este format din toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali înscrişi în filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse şi contribuţiile filialelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cotă fixă de 25% din cuantumul cotizaţiilor lunare încasate. Patrimoniul poate fi folosit în condiţiile legii şi în activităţi producătoare de venituri, înfiinţare de asociaţii, fundaţii, unităţi de învăţământ.

(3) Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional, sunt:

a) Consiliul naţional;
b) Biroul executiv;
c) preşedintele.
(4) Organele de conducere prevăzute la alin. (3) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile

prezentei ordonanţe de urgenţă.”

35. Articolul 52 se abrogă.
36. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 53

(1) Consiliul naţional este alcătuit din preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei municipiului Bucureşti şi reprezentantul autorităţii de stat.”
37. La articolul 53, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România adoptă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”
38. La articolul 55, alineatul (3) se abrogă.
39. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Incompatibilităţile funcţiilor de conducere din structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu funcţiile de conducere din alte organizaţii sau asociaţii se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”

40. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 57

(1) Alegerile la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere prevăzute la art. 48 şi 51, o dată la 5 ani. Alegerile se

organizează în maximum 6 luni de la data expirării mandatului organelor de conducere în funcţie, potrivit Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobat de Consiliul naţional.”
41. La articolul 58, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“h) alte surse, inclusiv cele prevăzute la art. 51 alin. (2), cu respectarea prevederilor legale.”

42. Articolele 60 şi 61 se abrogă.
43. După articolul 66 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 7-a, cuprinzând articolele 66^1 – 66^7, cu următorul cuprins:

“SECŢIUNEA a 7-a

Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional

ART. 66^1

Membrii aleşi în funcţiile de conducere prevăzute la art. 48 şi art. 51 alin. (3) care nu respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale statutului, precum şi hotărârile Consiliului naţional sau deciziile Biroului executiv ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se sancţionează disciplinar.

ART. 66^2
(1) Sancţiunile disciplinare aplicate în situaţiile prevăzute la art. 66^1 sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) suspendarea din funcţia de conducere, de la o lună la un an;
c) revocarea din funcţia de conducere.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică de către Consiliul naţional al Ordinului

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 66^3
(1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi

Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate.

(2) Pe perioada suspendării preşedintelui filialei, atribuţiile acestuia sunt preluate de un vicepreşedinte al biroului consiliului filialei, desemnat de către Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Neplata cotizaţiei datorate peste termenul de 6 luni atrage revocarea din funcţie a membrilor biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului naţional.

(4) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(5) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (3) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 66^4

Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel teritorial şi naţional, nu exclude răspunderea civilă, contravenţională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.

ART. 66^5

(1) Contestaţiile împotriva sancţiunii prevăzute la art. 66^2 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

(2) Sancţiunile prevăzute la art. 66^2 alin. (1) lit. b) şi c) pot fi contestate la instanţele judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana sancţionată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

ART. 66^6

Procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii disciplinare, aplicarea şi prescripţia sancţiunilor disciplinare se stabileşte prin Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 66^7

Unităţile sanitare sau cele de medicină legală au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiilor de etică şi deontologie documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei.”
44. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 69

Activităţile din domeniul de recunoaştere a calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite pe teritoriul Uniunii Europene se desfăşoară de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sub îndrumarea şi supravegherea Ministerului Sănătăţii. În acest sens, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înaintează semestrial Ministerului Sănătăţii rapoarte cu privire la activităţile desfăşurate în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale.”

45. Articolul 74 se abrogă.
46. La anexa nr. 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de îngrijiri generale, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist dobândite într-un stat terţ.”

47. La anexa nr. 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul dovezilor de calificare de moaşă într-un stat terţ.”

48. La anexa nr. 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul dovezilor de calificare dobândite într-un stat terţ.”

ART. II

(1) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti care au obţinut personalitate juridică vor prelua drepturile şi vor fi ţinute de obligaţiile filialelor reorganizate şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile acestora cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.

(2) Predarea-preluarea activului şi pasivului se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

ART. III

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România preia de la Ministerul Sănătăţii activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii predă Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România arhiva documentelor rezultată în urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1), pe bază de protocol.

(3) Modificarea şi completarea normelor de recunoaştere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European şi de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ART. IV

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii Publice” se înlocuieşte cu

sintagma “Ministerul Sănătăţii”, sintagma “autorităţi competente române” se înlocuieşte cu sintagma “Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”, iar sintagma “preşedinte de onoare” se elimină.

ART. V
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 12 noiembrie 2015. Nr. 278.

—————